Thẩm Thăng – Part 6

Happy birthday to me! 😀

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Part 6”

Advertisements

Thẩm Thăng – Part 5

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Part 5”

Thẩm Thăng – Ngoại truyện: Mùa hè

Lời tác giả: Đây là câu chuyện của rất lâu sau này. ❤

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Ngoại truyện: Mùa hè”

Thẩm Thăng – Part 4

Định đi ngủ moà thấy Thăng bae có chương mới là phải lăn xả vào làm ngay hihi~ ❤

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Part 4”

Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 3 (Hết)

Tiếp tục đọc “Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 3 (Hết)”

Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 2

Tiếp tục đọc “Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 2”

Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 1

Tiếp tục đọc “Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 1”

Thẩm Thăng – Starring =))

Tổng hợp art của truyện.

Nguồn: Weibo tác giả

(Sẽ update thường xuyên)

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Starring =))”

Thẩm Thăng – Part 3

Thật sự mình cảm thấy rất cạn lời vì cái diễn biến của truyện này… Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng nó là vườn trường hường huệ chớ, hêm ngờ lại kích thích như vại, amen~

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Part 3”

Thẩm Thăng – Part 2

Dồi ôi mình thích bộ này quá. Vừa là vườn trường tình thầy trò đúng gu mình, tác giả lại còn vẽ chậm, rất hợp với cái tốc độ của mình nữa chứ. 😂😂😂

Tiếp tục đọc “Thẩm Thăng – Part 2”