Tag Archives: Manhua

Thẩm Thăng – Part 6

Happy birthday to me! 😀

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thẩm Thăng – Part 5

Tiếp tục đọc

Thẩm Thăng – Ngoại truyện: Mùa hè

Lời tác giả: Đây là câu chuyện của rất lâu sau này. ❤

Tiếp tục đọc

Thẩm Thăng – Part 4

Định đi ngủ moà thấy Thăng bae có chương mới là phải lăn xả vào làm ngay hihi~ ❤

Tiếp tục đọc

Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 3 (Hết)

Tiếp tục đọc

Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 2

Tiếp tục đọc

Ba Hạt Đậu Cầu Nguyện Chương 1

Tiếp tục đọc

Thẩm Thăng – Starring =))

Tổng hợp art của truyện.

Nguồn: Weibo tác giả

(Sẽ update thường xuyên)

Tiếp tục đọc

Thẩm Thăng – Part 3

Thật sự mình cảm thấy rất cạn lời vì cái diễn biến của truyện này… Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng nó là vườn trường hường huệ chớ, hêm ngờ lại kích thích như vại, amen~

Tiếp tục đọc

Thẩm Thăng – Part 2

Dồi ôi mình thích bộ này quá. Vừa là vườn trường tình thầy trò đúng gu mình, tác giả lại còn vẽ chậm, rất hợp với cái tốc độ của mình nữa chứ. 😂😂😂

Tiếp tục đọc